Vítáme vás na stránkách Asociace manažerů absolventů.

Naše organizace se dlouhodobě zabývá vzděláváním mladistvých a dospělých v několika různých oblastech.

1. Mezinárodní spolupráce

V rámci tohoto programu realizujeme projekty, které rozvíjí partnerství a umožňují vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti společného zájmu zejména mezi neziskovými organizacemi. Jednotlivé projekty vychází z dlouhodobých partnerských vztahů a znalostí konkrétních podmínek a jednotlivých organizací v Evropě (počátky kontaktů a organizace jednotlivých mezinárodních projektů jsou datovány na počátek devadesátých let) – např. ve Švédsku, Estonsku, Slovensku, Francii, Velké Británii, Německu a i v USA – státu Oregon. AMA pro partnerské organizace zastává koordinující roli ve vícečetných projektech, kde díky ní dochází k propojování s dalšími organizacemi.

2. Specifické vzdělávací projekty

V posledních letech jsme se zaměřili též na specifické vzdělávání věnované mládeži. Náš tým lektorů s námi spolupracuje na šesti tématech, ve kterých jsme doposud vzdělávali mládež ve věku 15 – 26 let. Témata jsou pracovní trh, silné a slabé stránky, komunikace, finanční gramotnost, rodinná bilance a volnočasové aktivity. Tento druh vzdělávání zahrnujeme do tzv. neformálního vzdělávání.

3. Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání bylo a je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností zapsaného spolku AMA (AMA je držitelem OKEČ 804200, má rovněž akreditovány vzdělávací programy v rámci DVPP vydávaného MŠMT). Cílovou skupinou programu jsou dospělí pracovníci neziskových organizací, příspěvkových organizací i veřejné správy a samosprávy. Nejdelší tradici mají dlouhodobé manažerské kurzy zaměřené na získání a prohloubení komplexních znalostí a dovedností v oblasti řízení organizace či projektu. Velice úspěšné jsou i kurzy informačních technologií určené zejména školám a školským zařízením. Věnujeme se též vzdělávání osob, které pracují s mládeží.