Uzavřené projekty

Využití mezinárodních zkušeností pro zvýšení zaměstnatelnosti mladých ohrožených nezaměstnaností – Mezinárodní zkušenosti

• Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.12.2012 • Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 30.11.2014 • Doba trvání v měsících: 24,0 Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti a snížení nezaměstnanosti mladých, kteří jsou hendikepováni při vstupu na trh práce. Konkrétním cílem…
Číst více

Setkání Pod Olivou

Realizátorka projektu zúročila dosavadní zkušenosti získané dvoustrannými výměnami znevýhodněných mladých lidí a připravila třístranný projekt pro sociálně znevýhodněné mladé s cílem nastartovat nové přátelské vztahy mezi mladými z České republiky, Slovenska a Estonska. Již samotná příprava projektu a následně realizace…
Číst více