Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života – Erasmus+

Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života – Erasmus+

AMA uspěla se svým projektem u organizace Erasmus+. Projekty mobility v oblasti vzdělávání dospělých podporují mezinárodní mobility pracovníků organizací, které působí v této vzdělávací oblasti. Cílem je podpořit profesní rozvoj osob pracujících v oblasti vzdělávání absolvováním výukového pobytu, účastí na vzdělávacím kurzu, stínováním nebo stáží v zahraniční partnerské organizaci.

Název projektu: Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života

Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 – 1. 3. 2017 (18 měsíců)

Partnerské země a organizace:

Švédsko – Vara folkhögskola

Estonsko – MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus

Slovensko – Nitrianska komunitná nadácia

Portugalsko – Villa Ramadas – International Treatment Centre

Hlavním cílem je zkvalitnit práci se znevýhodněnou mládeží na poli neformálního vzdělávání v organizacích, které jsou zapojeny do projektu. Výměna vzájemných zkušeností mezi 5 zapojenými zeměmi z EU s různým socio-kulturním zázemím přispěje k posílení celoevropské dimenze a prosazování evropských hodnot v souladu s článkem 2 Smlouvy o Evropské unii.

Pracovníci s mládeží zlepší své lektorské nebo pedagogické dovednosti a kompetence ve vybraných oblastech neformálního vzdělávání při vzájemných workshopech. Ty budou organizovány důsledně interaktivní formou a s přímým zapojením mladých se znevýhodněním. Konkrétním výstupem budou pracovní listy složené z vybraných metod, které buďto nasbíráme v zahraničí, nebo které přinesou zapojené organizace. Pracovní listy budou moci být šířeny a jejich inovativním prvkem je hodnocení všemi zapojenými složkami. Dílčím cílem a budoucím dokladem pro udržitelnost bude navázat partnerství mezi jednotlivými zeměmi   – začít s neformálním fungujícím síťováním a začít pracovat na tom, aby bylo možné navázat projektem pro pracovníky s mládeží  – spolupráce se zásadními metodickými výstupy a aktivizovat konkrétní skupiny mladých lidí, aby se připravily a byly schopny podat projekty výměny mládeže.

Plán projektu:

Stáže – říjen 2015 – říjen 2016

Mezinárodní seminář v ČR – únor 2017

Projekt s názvem Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života je realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

PP_o projektu

erasmus