SLOVENSKO – Zvyšování kompetencí u pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života

SONY DSC

zleva Lubka Lachká (NKN), číšník Klasnov, Zuzka Pěchotová (ŽIVOT90 – Jihlava)

V rámci projektu Erasmus + jsme absolvovali zahraniční stáž na Slovensku v období od 19. 10. do 22. 10. 2015. Do této aktivity byly zapojeny organizace Proxima Sociale, ŽIVOT90 – Jihlava, DSSV Vlašská, Team Overfly, Šance na vzdělání, ROZKOŠ bez RIZIKA a samotný realizátor AMA. Osmičlenná skupina odjela především nasbírat know how do zahraničí, a zároveň předat zkušenosti pro práci se znevýhodněnou mládeží.

Kromě toho jsme také aktivně zvyšovali své vlastní kompetence, a to především na základě nácviku různých metod.

První den jsme se setkali se zástupci několika organizací, které působí v Nitranském kraji, včetně zástupců několika spolupracujících organizací a partnera. Společně jsme si představovali naše organizace a následně pomocí brainstormingu hovořili o našich limitech a možnostech. Vznikla tak spolupráce například organizací STORM a R-R, které společně plánovaly, jak mohou propojit svá podobná zaměření.

Druhý den jsme navštívili dvě organizace, „KREATÍV“ , Zariadenie sociálnych služieb a Hidepark, kde jsme spolupracovali nejen se zástupci organizací, ale též s klienty. Ve večerních hodinách jsme pak s našimi zástupci z ČR realizovali nácvik aktivit, které si každý z nás přivezl jako TOP ze své organizace. Každý zástupce měl za cíl realizovat jednu aktivitu s celou skupinou. Všichni tedy měli možnost vyzkoušet nejen své dovednosti lektorské, ale zároveň podělit se s ostatními o své metody nebo si nové vyzkoušet.

Třetí den jsme se rozjeli do Dunajské Lužné, kde funguje domov na půl cesty pro mládež z dětských domovů. Zde jsme strávili celý den i se samotnými obyvateli, tedy mladými, kteří stojí na prahu svého života a právě zažívají první zaměstnání. Velice nás překvapila jejich vstřícnost a spolupráce s vedení domova byla nastavena tak, že i my se budeme podílet na jejich aktivitách do budoucna. Navíc, říká se, že svět  je malý. AMA v r. 2006 realizovala druhou etapu svého tříletého projektu Setkávání – financovaného z programu Mládež pro Evropu určeného pro mladé sociálně znevýhodněné lidi. Mladí z Čech, Slovenska a Estonska spolu strávili týden neformálního vzdělávání z nejrůznějších oblastí života. A jedním z mladých byl i Jan Herák, dnes zástupce ředitele a zároveň sociální pracovník domova na půl cesty v Dunajské Lužné. Z tohoto setkání jsme měli velkou radost a usoudili jsme, že právě toto je důkaz, jaký vliv mají výměny a projekty v rámci programů Erasmus+.

Poslední den jsme pak hodnotili se zástupci partnerské organizace celou návštěvu v Nitře a okolí. Zároveň jsme hovořili o metodách, které jsme viděli, definovali jejich limity a možné využití, a snažili se vybrat ty, které by vás mohli zajímat. Jejich podobu se dozvíte na závěr projektu, ale malá ochutnávka zde:

Nácvik s videonahrávkami:

Going Green

Za AMu děkujeme především za podporu, díky které jsme mohli cestu realizovat.