Máš na to!

Právě začínáme

OPZ_barevneNaše organizace má další podpořený projekt. Jmenuje se “Máš na to aneb mezinárodní mobilita mládeže pro zvýšení kompetencí mladých registrovaných na Úřadu práce”, ale my, samozřejmě, víme, že název projektu je poměrně dlouhý. Proto jsme mu vytvořili kratší název – „MÁŠ NA TO!!!!“

Co se v projektu bude stručně dít?

Projekt je zaměřen na znevýhodněné mladé ve věku 18 – 30 let evidované na ÚP. Nabízí jim pomocnou ruku při hledání zaměstnání nebo při návratu do vzdělávání. Věříme totiž tomu, že pokud budeme s mladými lidmi pracovat a motivovat je, zjistí, že mají na to splnit si svůj kariérní sen nebo se třeba vrátit do školy. Pomůžeme jim pomocí několika klíčových aktivit (KA 1-3) a prověříme úspěšnost zvolených metod a konceptu práce (KA 4). Projektem projde 30 mladých lidí, zahraniční stáže se zúčastní 15 z nich. AMA na projektu spolupracuje se třemi zahraničními partnery, jak jinak, než těmi, které zná již dlouhá léta a jejich práci má více než prověřenou.

Jaké má projekt cíle?

Hlavním cílem projektu je navrátit část klientů z cílové skupiny, kterým se projekt věnuje, na pracovní trh nebo do vzdělávacího procesu. Pokud bychom nedosáhli tohoto cíle, budeme pracovat na zvyšování jejich dovedností a kompetencí, a tím je aktivizovat v dnešní společnosti. Zároveň vyzkoušíme inovativní systém motivace, aktivizace a rozvoje mladých lidí, založený na individuálním přístupu empowermentu.

Kdo je potenciálním klientem/kou projektu?

Mladí lidé ve věku 18 – 30 let evidovaní jako uchazeči o zaměstnání na ÚP ČR, kteří dále splňují:

 1. trvalé bydliště – Středočeský kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Jihomoravský kraj, kraj Vysočina
 2. minimální znalost světového jazyka alespoň v rámci základního vzdělávání
 3. nejvyšší dosažené vzdělání nehraje žádnou roli (rozhoduje pouze doba hlášená na ÚP rozdělená dle dosaženého vzdělání)

Co mladým lidem nabízíme?

 1. Individuální koučing – 3 setkání s naším pracovníkem, který se bude zabývat představami mladého klienta o jeho pracovní budoucnosti
 2. Obecné vzdělávání (trh práce, příprava na výběrové řízení, zákoník práce, škola, osobnostní rozvoj) – 5 dní, Praha
 3. Skupinové vzdělávání před stáží – motivační teambuilding – 3 dny (buď dle lokality nebo v Praze)
 4. Jazykové vzdělávání – 5 dní, jen pro stážisty Švédsko, Estonsko (Slovensko individuální forma)
 5. Stáž – 6 týdnů pracovní stáž v zahraničí na místech jako je Švédsko, Slovensko, Estonsko – zajímavá zaměstnání, dobrovolný volný program mimo pracovní čas, do zahraničí vždy odjede i zástupce z naší strany kvůli jazykové bariéře
 6. Skupinové hodnocení stáže – motivační teambuilding – všichni stážisti – 2 dny (buď dle lokality nebo v Praze)
 7. Individuální práce poradců s klienty – 4 setkání po stáži
 8. Shrnutí od poradce pro klienta, poslední setkání s klientem

 

Ne každý z mladých lidí, kdo vstoupí do projektu, pojede na stáž. Ale případní zájemci mají jistotu, že dle míry jejich zapojení jet mohou, a zároveň, že pokud nemají zájem o stáž v zahraničí, nabízíme též alespoň formu poradenství a obecného vzdělávání.

Vše je hrazeno z projektu, aktivity v ČR i mimo ČR, včetně stravy, ubytování, cestovného, pojištění atd.

Doba trvání projektu: 1. 5. 2016 do 30. 4. 2017 ( 12 měsíců)

Partnerské země a organizace:

Švédsko – SISU Idrottsutbildarna

Estonsko – MTÜ Tartu Katoliku Hariduskeskus

Slovensko – Nitrianska komunitná nadácia

 

V případě, že máte zájem o některé aktivity z našeho projektu, nebo potřebujete další informace, můžete kontaktovat Báru Pšenicovou: b.psenicova@gmail.com, +420 728 242 002.

Projekt reg. č. CZ.03.3.48/0.0/0.0/15_032/0000067 je financován z  Operačního programu Zaměstnanost na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí.