Znevýhodněná mládež na prahu dospělosti – zpráva z konference

Ve dnech 13. a 14. února 2017 se v prostorách pražského hotelu Pramen konala mezinárodní konference za účasti hostů ze Slovenska, Švédska, Estonska a Portugalska v rámci projektu Zvyšování kompetencí pracovníků s mládeží pro lepší start mladých do života financovaného programem Erasmus+. Konference se zcela cíleně zaměřila na prodiskutování metod používaných při neformálním a informálním vzdělávání mládeže a sdílení zkušeností napříč Evropou.

 

Konference AMA Konference AMA

Konference byla dvoudenní a zúčastnilo se jí okolo 40 osob z neziskového sektoru, státní správy – Úřadu práce, školství a ústavních zařízení. V pondělí ráno zahájila konferenci ředitelka AMy Irena Zemánková představením organizace a průběhu celého programu.  Po ní již začal první blok, který byl věnován specifickým rysům jednotlivých cílových skupin mezi mládeží. První otevřel blok Michal Beneš (Ponton) s uvedením hned čtyř projektů zaměřených na motivaci sociálně vyloučených mladých lidí a boj s diskriminací. Plzeňský Ponton pracuje převážně s romskými klienty, a to z 90 %, a proto Michal Beneš ve svém příspěvku definoval základní specifika a hodnoty romské kultury, které mají velký vliv na mládež. Pavlína Mádlová (Proxima Sociale) promluvila o poskytování sociálních služeb v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a popisovala, jakým způsobem můžeme definovat právě klienty Proximy Sociale. Do problematiky poruch chování a jiných psychických potíží u dětí v ústavní péči z  disfunkčních rodin nás zasvětila Marcela Němcová (Dětský domov Dolní Lánov). Zdůraznila důležitost rodiny ve vývoji dětí a popisovala ústavní výchovu z pohledu vychovatelky. První blok zakončila Barbora Pšenicová (AMA) tématem nezaměstnanosti u mladých lidí v ČR a Evropě, systémem přípravy studentů na zaměstnání ve školách a zaměřením projektů společnosti na individuální rozvoj mladých. Zároveň se snažila ze zkušeností z přímé práce popsat společné charakteristiky pro mladé lidi, kteří jsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání.

Silvano Furtado  Kulatý stůl_zahraniční kolegovéKulatý stůl zahraniční kolegové

Druhý blok zaměřený na úspěšné projekty nebo metody pro práci s mládeží otevřela Zuzana Zahradníková (Rozkoš bez Rizika) seznámením přítomných s důležitostí tzv. primární prevence ve spolupráci se základními školami a projekty cílené na prevenci drog a šikany. Naděžda Dittmannová (Spolu dětem) představila projekt – Postav se na vlastní nohy – s účelem rozvoje dětí z dětských domovů, jejich orientaci na trhu práce, finanční gramotnost, informovanost a dovednosti komunikace. Daniel Walbröl (Dětský domov RADOST) navázal s tématem sociální rehabilitace a přípravou mládeže z domovů na samostatný život. Prezentaci zaměřenou na motivaci mladých prostřednictvím sportu a pohybových aktivit předvedl Richard Beneš (Team Overfly, student FTVS). Zdůraznil přirozenost pohybu a jeho souvislost s rozvojem mládeže. Součástí byla i video ukázka pohybové aktivity zvané Parkour a její možné pozitivní účinky na fyzickou i psychickou odolnost. Vlasta Krejčová hovořila o proměně společnosti a pracovního trhu, individuálních i skupinových poradenstvích a důležitosti udržování a hledání nových kontaktů. Její prezentaci doplnila krátkým příspěvkem Klára Nekolová, účastnice projektu Máš na to!. Barbora Pšenicová (AMA) zakončila druhý blok prezentací českých účastníků tématem Osobnostní rozvoj, hledání potenciálu, zařazení do společnosti a komunikační dovednost.

Irena Zemánková  Michal Beneš_world caféBára Pšenicová

Pro vystoupení na konferenci se podařilo získat odborníky z Estonska – MTU Tartu (Alexandra Sooniste, Indrek Sooniste), Portugalska –Villa Ramadas (Joao Pedro Augusto, Telma Metelo, Silvino Furtado), Švédska – Vara Folkhogskola (Mia Olsson) a Slovenska – Nitranská komunitní nadace (Lubica Lachká, Barbora Hurtišová), kteří v příspěvcích rovněž hovořili o cílových skupinách svých projektů a metodách práce se znevýhodněnou mládeží – všichni se též zúčastnili mezinárodních mobilit a spolupráce na projektu.

Na závěr prvního dne konference následovaly workshopy metodou WORLD CAFÉ. Témata vždy vycházela z problematiky práce se znevýhodněnou mládeží a byla následující: motivace, rodina, hledání silných i slabých stránek, zlepšování komunikačních dovedností, znalostí a kompetence a rodinná bilance. Každý stůl s těmito tématy měl svého facilitátora a ten vedl diskusi formou brainstormingu na základě předem položených otázek. Oproti tomu kolegové ze zahraničí měli svůj samostatný stůl věnovaný tématu přeshraniční spolupráce, přenos know how a další rozvoj spolupráce. Tím byl ukončen první den konference, který byl velice náročný a dlouhý a pomalu přešel v neformální část celé této akce.

Výstup world café

Druhý den začal shrnutím kulatých stolů z předchozího odpoledne. Často se příspěvky facilitátorů točily okolo toho, jak mladé motivovat, co je baví, co umí a jak je něco nového naučit nebo vést na cestě k dospělosti. Oproti tomu zahraniční stůl popisoval jak na mezinárodní spolupráci. Následně se již začalo s praktickým nácvikem metod. Sesbíraných metod a zařazených do výběru bylo 16. Ty byly popsány přednášejícími a těmi, kdo metodu přinesli. Účastníci pak měli možnost si i nějaké vyzkoušet. V poslední fázi účastníci vyplnili dotazník TOP metod a na závěr konference si vzala slovo Irena Zemánková, která shrnula celé dva dny a rozloučila se všemi kolegy.

Za tým AMA Milan Červený a Bára Pšenicová

Oficiální program: Oficiální program konference

Dostupné prezentace ke stažení níže:

PP_Michal_Ponton

PP_Dan Walbrol

Madlova, Proxima – Konference AMA

Bára Pšenicová_PP_UP

PP_uvod_Irena Zemankova

Vlasta Krejčová_PP

Ríša Beneš_PP

Bára Pšenicová_PP_OR

PP_uvod_Irena Zemankova

Mia Olsson_PP

Joao Pedro Augusto_PP

Indrek Sooniste_PP

Aleksandra Sooniste_PP

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>