Statutární orgány

Rada sdružení:

 

Předsedkyně a ředitelka: Ing. Irena Zemánková, CSc., zemankova@amanno.org

Místopředsedkyně: Mgr. Barbora Pšenicová, b.psenicova@gmail.com

Člen rady: Ing. Ivo Kačaba