Příručky

Studijní cesta pro neziskové organizace

 Julie Farnam

 • Julie Farnam je klinická sociální pracovnice v americkém státě Oregon, kde poskytuje služby dětem a rodinám, ve kterých bylo zaznamenáno týrání nebo zanedbávání.

 Šiška pro štěstí

 • Šiška pro štěstí je ilustrovaný příběh o českém dítěti přeložený z angličtiny. Český překlad byl specificky upraven pro české děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Hrdina povídky Petr byl odebrán z původní rodiny a umístěn do dětského domova.
 • Autor: Julie Farnam, Překlad: Mariana Kleinová a Jana Suková

 Odborná knihovna

 • Seznam odborných knih v angličtině (s českou anotací) s možností zapůjčení.

Příručka dobré praxe

 • Informační příručka o projektu, českých organizacích zapojených do projektu a jejich programech a o navštívených organizacích na Slovensku, v Estonsku a Švédsku.

Informační brožura v češtině

 • Informační brožura o projektu, českých organizacích zapojených do projektu a jejich programech a o navštívených organizacích na Slovensku, v Estonsku a Švédsku.

 Informační brožura v angličtině

 • Informační brožura o projektu, českých organizacích zapojených do projektu a jejich programech a o navštívených organizacích na Slovensku, v Estonsku a Švédsku.

Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji

 Brožura ke stažení (2MB, pdf)

 • Brožura.

Mezinárodní spolupráce

 Příručka dobré praxe

 • Informační příručka o projektu, českých organizacích zapojených do projektu a jejich programech a o navštívených organizacích na Slovensku, v Estonsku a Švédsku.

Správná šance

  Informace o projektu 

 • Podrobné informace o projektu Správná šance.

  Informace pro pěstouny 

 • Informace o projektu Správná šance pro pěstouny.

  Informace pro OSPOD a Sociální odbory 

 • Informace o projektu Správná šance pro Odbory sociálně právní ochrany dětí a Sociální odbory.

  Informace pro Dětské domovy 

 • Informace o projektu Správná šance pro Dětské domovy.