Vzdělávání pro mládež

Naším vzdělávání prošli mladí z následujících dětských domovů:

 1. DD Dagmar Brno
 2. DD Dlažkovice
 3. DD Dolní Lánov
 4. DD Dolní Počernice
 5. DD Humpolec
 6. DD Hrotovice
 7. DD Lety Dobřichovice
 8. DD v Kašperských horách
 9. DD Karlovy vary a Ostrov
 10. DD Náměšť nad Oslavou
 11. DD Planá
 12. Soukromý DD Radost, o.p.s.
 13. DD Tachov
 14. DD Tuchlov
 15. DD Vrchlabí

S některými domovy AMA udržuje spolupráci dodnes. Její mladiství s námi nadále absolvují různé akce neformálního vzdělávání a samotní pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci se zapojují do našich aktivit mezinárodní spolupráce a vzdělávání pro pracovníky s mládeží.

Cílem tohoto typu vzdělávání je přímá podpora mladistvých ve věku 15 – 26 let, kteří potřebují rozvoj soft skills. Zaměřujeme se především na znevýhodněnou mládež, kterou podporujeme a zvyšujeme jejich kompetence pro vstup do dospělého života. Naše vzdělávání je tedy založeno na prevenci a využití inovativních systému vzdělávání. Naše praxe s touto CS je dlouholetá, spolupracujeme s několika dětskými domovy a institucemi jako NNO a jiné, které s CS pracují. Vzdělávání je tak zaměřeno na reálné nácviky a získávání soft skills v několika oblastech jako trh práce, rodinná bilance, finanční gramotnost, sociální dovednosti a komunikační dovednosti. Při tvorbě tematického zaměření vycházíme z analýzy, kterou jsme s mladými prováděli.

Vzdělávání probíhá formou 6 víkendů pro jednu skupiny mladých. Je možná individuální domluva na jejich podobě, stejně jako například využito pouze jedno z témat. Víkendy jsou tematicky založené na následujících bodech:

 1. Já a moje pozice ve společnosti
 2. Jak mluvit lépe se svým okolím
 3. Škola a jak na ni + zdravotní péče
 4. První vstup do práce – zaměstnání, podnikání
 5. Zakládáme rodinu
 6. Budeme bydlet

Konkrétně se zaměřujeme na:

 • Rodinná bilance – rodina a její fungování – ekonomická, sociální, kulturní
 • Komunikační dovednosti – verbální a neverbální komunikace, umění diskuse a argumentace
 • Sociální dovednosti – týmová spolupráce, etika, tolerance a multikulturalismus
 • Emoční inteligence – má budoucnost, silné a slabé stránky, motivace, asertivita, paměť
 • Finanční gramotnost
 • Nácvik aktivit pro uplatnění na trhu práce

Vzdělávání je vedeno hravou formou, která při interakci s účastníky přináší nové informace. Často jsou účastníci nuceni do řešení modelových životních situací za vedení lektora. Velkou roli hrají i diskusní kroužky a jiné. Zároveň zařazujeme tzv. motivační aktivity, které mohou účastníkům nabídnout jiný směr či pohled na svět. Doufáme tak, že bude možné vytvořit jim prostředí, které by je obohatilo nejen o znalosti, ale také třeba o nový pohled na svět nebo o nové koníčky, které si budou moci odnést do dalšího prostředí. Celý systém vzdělávání prošel několika obměnami. Dnes již můžeme říct, že chápeme potřeby CS a také to, že jsme využili několik důležitých inovací, které jsme nasbírali během našich zahraničních cest při diskusi s partnery z cizích zemí.

Náš program vychází ze základních předpokladů, u kterých se domníváme, že je mladí mají znát. Všechny tematické bloky a následně jejich aplikace do programu lektora se tedy točí okolo základních premis:

 • Každý z nás má ve společnosti svou roli a rolí hraje několik.
 • Máma s tátou si našli práci, do které pravidelně chodí.
 • Chodit do práce znamená mít peníze, za které si mohu něco koupit.
 • Vydělávat peníze je těžší než je utrácet.
 • Musím být schopen rozvrhnout, za co své peníze utratím.
 • Musím umět být asertivní, abych byl schopen odmítnout to, co není správné.
 • Když pracuji nebo žiji s více lidmi okolo sebe, musím s nimi umět mluvit a třeba je pochopit.
 • Vím, v čem jsem dobrý, a co mi nejde.
 • Vím, na koho se mohu obrátit, když budu mít problém.
 • Dokážu se na sebe spolehnout.
 • Etika pro mě není cizí slovo a vím, že existují zásady slušného chování.
 • Psal jsem životopis a tuším, k čemu slouží motivační dopis.
 • Vím, že nikdy nemám podepisovat to, co neznám.
 • Vím, kde mohu hledat práci.
 • Chápu rozdíl mezi brigádou a stálou prací.
 • Není pro mě překvapením, že se ostatní nemusí cítit jako já.
 • Vím, co musím udělat, abych byl lepší nebo dosáhl toho, co chci.