Kurzy IT pro pedagogické pracovníky

IT kurzy

Naše akreditované kurzy IT umožní pedagogickým pracovníkům rozšířit a aktualizovat svou počítačovou gramotnost tak, aby ji mohli efektivně používat při výuce. Obsah je maximálně zaměřen na praktické využití. Práce v malé skupince umožňuje individuální přístup. Výuka může probíhat dle dohody, buď přímo ve vaší škole, nebo v jiných školících prostorách. Pokud nemá škola své technické vybavení, máme k dispozici vlastní mobilní počítačovou učebnu.

V současnosti nabízíme tyto počítačové kurzy:

Kurz IT 1 – Textový editor Word

Kurz IT 2 – Excel

Kurz IT 3 – Powerpointová prezentace

Kurz IT 4 – Práce s videokamerou v učitelské praxi

Kurz IT 5 – Internetová gramotnost

Kurz IT 6 – Práce s interaktivní tabulí (8 hod.)

Každý kurz zahrnuje 20 hodin přímé výuky + 24 hod. samostudia a je zakončen předáním certifikátu. Termíny stanovíme na základě dohody s vedením školy. Cena je rovněž stanovena dohodou.

Kurzy jsme vypracovali na základě dlouhodobých zkušeností a prakticky ověřili při realizaci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji ( CZ.1.07/1.3.04/02.0002). V prosinci 2014 jsme kurzy nově akreditovali v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a jsou uznávány jako studium k prohlubování odborné kvalifikace- ČJ.: MSMT-29304/2014-2-673.

IT KURZY_2016/2017