Publikace

Závěrečné práce absolventů ročníku 2013/2014 – Kurzu manažerské minimum

  Fundraising, oslovávání dárců

 • Název práce: Fundraising, oslovávání dárců
 • Autor: Hana Boubalíková

  Zaměstnanec – jeho způsobilost, výběr, rozvoj a hodnocení.

 • Název práce: Zaměstnanec – jeho způsobilost, výběr, rozvoj a hodnocení.
 • Autor: Bc. Eliška Březinová, DiS.

  Řízení a práce s týmem při naplňování standardů kvality sociálních služeb.

 • Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňování standardů kvality sociálních služeb.
 • Autor: Jaroslava Janíčková

  Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče.

 • Název práce: Podpůrné skupiny pro děti a mládež z pěstounské péče.
 • Autor: Lada Hajdíková

  Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s.

 • Název práce: Personální zajištění programu Primární prevence Proxima Sociale o.p.s.
 • Autor: Mgr. David Holý

  Analýza osobních cílů uživatelek služby Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. ve vztahu k oblastem sociálního začleňování

 • Název práce: Analýza osobních cílů uživatelek služby Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. ve vztahu k oblastem sociálního začleňování
 • Autor: Mgr. Dagmar Klárová

  Příprava a realizace příměstských táborů v neziskové organizaci

 • Název práce: Příprava a realizace příměstských táborů v neziskové organizaci
 • Autor: Mgr. Adéla Koryntová

  Sebeorganizace a spolupráce týmu při přípravě větších NZDM akcí

 • Název práce: Sebeorganizace a spolupráce týmu při přípravě větších NZDM akcí
 • Autor: Tomáš Příhoda

  Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti

 • Název práce: Metody výběrového řízení zaměstnanců z vnějších a vnitřních zdrojů společnosti
 • Autor: Bc. Kristýna Sokolová, DiS.

Závěrečné práce absolventů ročníku 2011/2012 – Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení.

  Organizační řád

 • Název práce: Směrnice k doplňkové činnosti školy
 • Autor: Bc. Petra Menclíková

  Školní vzdělávací program

 • Název práce: Školní vzdělávací program
 • Autor: Věra Portužáková

  Evaluace školního klimatu

 • Název práce: Evaluace školního klimatu
 • Autor: Mgr. Bohumila Pallagyová

  Organizační řád základní školy

 • Název práce: Organizační řád základní školy
 • Autor: PhDr. Iva Palánová

  Vnitřní předpisy

 • Název práce: Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ
 • Autor: Iva Křenková

  Další vzdělávání

 • Název práce: Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Autor: RNDr. Marcela Blažková

  ŠKOLNÍ ŘÁD

 • Název práce: ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY
 • Autor: Ing. Marcela Hodková

  Organizační řád

 • Název práce: Organizační řád
 • Autor: Mgr. Milan Lehocký

  Třídní plán

 • Název práce: Třídní plán – Vánoce
 • Autor: Miroslava Semerádová

Závěrečné práce absolventů ročníku 2010/2011 – Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení.

  Organizační řád

 • Název práce: Organizační řád obecně prospěšné společnosti Informační středisko Mikuláš, o.p.s.
 • Autor: Bc. Eva Flossmannová

  Hodnotící pohovory

 • Název práce: Hodnotící pohovory
 • Autor: Mgr. Jiřina Hereinová

  Školní vzdělávací program

 • Název práce: Školní vzdělávací program pro MŠ
 • Autor: Markéta Hobzková

  Minimální preventivní program

 • Název práce: Minimální preventivní program
 • Autor: Mgr. Jaroslav Muška

  Autoevaluace školy

 • Název práce: Autoevaluace školy
 • Autor: PaedDr. Jana Novotná

  Školní vzdělávací program

 • Název práce: Školní vzdělávací program
 • Autor: Mgr. Zuzana Tůmová

  Zaměstnávání osob s mentálním a kombinovaným postižením

 • Název práce: Zaměstnávání osob s mentálním a kombinovaným postižením
 • Autor: Mgr. Markéta Hujerová

Závěrečné práce absolventů ročníku 2009/2010

  Výroční zpráva – Centrum MATÝSEK

 • Název práce: Výroční zpráva – Centrum MATÝSEK
 • Autor: Iveta Fidlerová

  Pracovní řád.

 • Název práce: Pracovní řád Střediska SOS Olomouc pro vzájemnou pomoc občanů.
 • Autor: Lenka Maršálová

  Výroční zpráva 2009.

 • Název práce: Výroční zpráva 2009 Diakonie ČCE – středisko v Čáslavi.
 • Autor: Mgr. Květuše Mašínová,

  Přijímání nových pracovníků …..

 • Název práce: Přijímání nových pracovníků ve Středisku SOS pro vzájemnou pomoc občanů – teorie a praxe.
 • Autor: Mgr. Jarmila Šagátová

  Výroční zpráva

 • Název práce: Výroční zpráva občanského sdružení Člověk zpět k člověku
 • Autor: Hana Pešková

  Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

 • Název práce: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
 • Autor: Monika Henčlová

  Výroční zpráva za rok 2009

 • Název práce: Výroční zpráva za rok 2009 – Centrum volného času Praha 9, občanské sdružení
 • Autor: Sylvie Šimánková

Závěrečné práce absolventů ročníku 2008/2009

  Marketingový plán chráněných dílen

 • Název práce: Marketingový plán chráněných dílen v občanském sdružení Fokus Praha
 • Autor: Ondřej Rostek

  Výroční zpráva organizace …..

 • Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9
 • Autor: Radka Nevosadová

  Vnitřní pravidla řízení organizace …..

 • Název práce: Vnitřní pravidla řízení organizace v SKP Klubíčko, Litoměřice
 • Autor: Mgr. Zuzana Legnerová

  Interní předpisy organizace …..

 • Název práce: Interní předpisy organizace v pracovně právních vztazích – pracovní řád organizace
 • Autor: Mgr. et Bc. Blanka Dvorščíková

  PRACOVNÍ ŘÁD

 • Název práce: PRACOVNÍ ŘÁD – Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou
 • Autor: Jana Lengerová

  Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán …..

 • Název práce: Zásady pro vedení spisové služby, spisový řád a skartační plán OS člověk zpět k člověku
 • Autor: Marcela Jelínková

  Vnitřní předpisy …..

 • Název práce: Vnitřní předpisy občanského sdružení JAHODA, Praha – Černý Most
 • Autor: Markéta Kalinová

Závěrečné práce absolventů ročníku 2007/2008

  Standardy kvality – Standard č. 5

 • Název práce: Standardy kvality – Standard č. 5
 • Autor: Iveta Vlčková DiS.

  Personální řízení – …..

 • Název práce: Personální řízení – organizační struktura, pracovní profily, přijímání zaměstnanců, adaptace, kontrola a hodnocení, ukončení pracovního poměru
 • Autor: Mgr. Jitka Buhrová

  Spisový a skartační řád …..

 • Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín
 • Autor: Jitka Šafářová

  Organizační řád …..

 • Název práce: Organizační řád K-centra Příbram v 3.3.
 • Autor: Josef Šmíd

  VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE

 • Název práce: VZDĚLÁVACÍ PLÁN ORGANIZACE
 • Autor: Miroslava Zajíčková

  Partnerské projekty neziskových organizací

 • Název práce: Partnerské projekty neziskových organizací
 • Autor: Ing. Karel Borovička

  Transformace NNO …..

 • Název práce: Transformace NNO “jednoho týmu” do NNO strukturované podle programů aneb Malá historie jedné malé „nevládky“
 • Autor: Vladislav Günter

Závěrečné práce absolventů ročníku 2006/2007

  Standard kvality sociálních služeb …

 • Název práce: Standard kvality sociálních služeb č. 3 – jednání se zájemcem o služby ve společnosti Help-in, o.p.s.
 • Autor: Mgr. Jana Hančilová

  STANDARDY KVALITY – STANDARD Č. 2

 • Název práce: STANDARDY KVALITY – STANDARD Č. 2
 • Autor: Krejčová Lenka

  Finanční řízení a předpisy

 • Název práce: Finanční řízení a předpisy
 • Autor: Marcela Adámková

  Nový Organizační ….

 • Název práce: Nový Organizační řád o.s.Semiramis
 • Autor: Pavel Plaček

  Revize vnitřních předpisů ….

 • Název práce: Revize vnitřních předpisů Občanské poradny Nymburk
 • Autor: Veronika Pačesová

  Organizační schéma a Vnitřní předpisy ….

 • Název práce: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29
 • Autor: Zdeněk Závodný

Závěrečné práce absolventů ročníku 2005/2006

  Provozní a ubytovací řád Azylového domu …

 • Název práce: Provozní a ubytovací řád Azylového domu – centra pro podporu sociálně slabé rodiny v Mokrovratech
 • Autor: Jana Hrubá

  Vnitřní předpisy občanského sdružení …

 • Název práce: Vnitřní předpisy občanského sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou
 • Autor: Zdeněk Jelínek

  Návrh organizační struktury občanského sdružení …

 • Název práce: Návrh organizační struktury občanského sdružení Mendel Museum
 • Autor: Iveta Šámalová

  VNITŘNÍ PŘEDPISY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ …

 • Název práce: VNITŘNÍ PŘEDPISY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SOKRATES ÚSTÍ NAD LABEM
 • Autor: Lucie Tichá, DiS.

  Pracovní náplně, povinnosti, motivace a …

 • Název práce: Pracovní náplně, povinnosti, motivace a z toho vyplývající vhodný systém hodnocení pracovních výkonů při zavádění souboru asistenčních služeb v o.s.TŘI.
 • Autor: Ing.Jaroslav Bambas

Závěrečné práce absolventů ročníku 2004/2005

  Motivace k dobrovolnictví

 • Název práce: Motivace k dobrovolnictví
 • Autor: Jaroslav Hynek

  Oživení areálu Dominikánského kláštera ….

 • Název práce: Oživení areálu Dominikánského kláštera – centra kultury a vzdělanosti v Ústí nad Labem
 • Autor: Filip Hušek

  Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF

 • Název práce: Koordinácia dobrovoľníkov v Klube CF
 • Autor: Kristína Královičová

  Koncepce řízení lidských zdrojů ….

 • Název práce: Koncepce řízení lidských zdrojů ve Farní charitě Polička
 • Autor: Mgr. Markéta Šafářová

  Provozní řád a ubytovací řád …..

 • Název práce: Provozní řád a Ubytovací řád Domova pro matku a dítě,Litoměřice
 • Autor: Roman STRIŽENEC